środa, 25 maja 2016

Stawianie plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie plotki PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy plot z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane plotki z plastyku na plot i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz